Guard Systems ble etablert i Norge i 1992 og er en ledende leverandør av verdisikring, flåtestyring , elektronisk kjørebok og mobil posisjoneringsteknologi.

I 2013 Guard Systems lanserte en ny teknologi for verdensdekkende sporing og gjenfinning, uavhengig av GPS-signal og eksterne strømkilder . Systemet har navnet Spotguard og  de viktigste produktegenskapene er

Enkel installasjon
Enkel betjening
Svært effektive sporings og gjenfinningsprosedyrer
Dekning i hele verden
Kostnadseffektiv

I 2015 ble det foretatt et generasjonsskifte og sporingsenhetene ble mindre, mer presise og fikk lengre levetid. Vi introduserte også Spotguard PLUS som i tillegg til grunnfunksjonaliteten i Spotguard Basic også gir GPS presisjon samt G-sensor-informasjon.

I 2016 ble det lansert en egen App (iOS og Adroid) samt ny webportal for lettere aksess til posisjonsdata.

Guard Systems er en del av GSGroup AS