FAQ

 • Vil Spotguard gi posisjoner i andre land?

  Spotguard vil ha dekning der hvor et gyldig GPRS-nett er tilgjengelig. Telekommunikasjondekning er levert av Telenor og Telenors roamingpartnere over hele verden.

 • Hvorfor har min Spotguard ikke rapportert eller rapportert unøyaktig?

  Vær oppmerksom på at på grunn av teknologiske begrensninger av GPS-signaler og GPRS-dekning, kan vi ikke garantere at Spotguardenheten vil være i stand til å overføre sin beliggenhet 100% av tiden.

  GPS / GPRS-dekning kan variere i ulike områder eller lide under nedetid, avbrudd eller dødsoner.

  Husk også at GPS er en utendørs teknologi, derfor kan GPS-nøyaktighet være vanskelig å få mens enheten er inne i bygninger.

 • Hvordan kan jeg få et kartutsnitt av min(e) Spotguard enhet(er)

  Ved å logge inn i Spotguard App eller Guardsystems Fleet-system med den påloggingsinformasjon du har mottatt av vår kundeserviceavdeling.

 • Hvordan logger jeg inn for å se min(e) Spotguardenhet(er)?

  For å logge inn i App eller webportal trenger du Kunde-ID, Brukernavn og passord. Disse opplysningene blir sendt til deg første gang etter at du har aktivert abonnementet og vi har mottatt bekreftelse på betaling for abonnementet.

  App vil huske dine opplysninger helt til du aktivt velger «Logg ut» fra menyen. Det samme gjelder webportalen såfremt du har godkjent bruk av «cookies».

 • Enheten er ikke synlig når jeg logger inn

  Du må sørge for at abonnementet er betalt og at dette er gjort før første gang du registrere enheten.

 • Hvordan registrerer jeg Spotguard første gang?

  Når Spotguard skal registreres for første gang, må du taste inn Spotguard serienummer og registreringsinformasjon i nettskjemaet som finnes i aktiveringssiden (guardsystems.no/aktivering) . Spotguardens serienummer finnes på enheten. Passord og påloggingsinformasjon vil bli gitt av GuardSystems kundeservice etter behandlet registrering.

 • Er Spotguard vanntett?

  Spotguard er sikret ihht. standard IP klasse 67. Dette betyr at det er støvtett og tåler å bli nedsenket i vann i kortere perioder. Enheten må imidlertid ikke monteres under vann, da dette vil påvirke GPS-mottaket og GSM-dekning.

 • Hvor skal jeg montere Spotguard enhet for å sikre de beste radioforhold?

  Det anbefales at Spotguardenheten er plassert på en slik måte at det ikke er skjermet av metall, karbonfiber, blyglass eller betong. Disse materialene hemmer radiosignalene, og vil redusere nøyaktigheten og ytelsen til enheten.

 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for tyveri?

  Ved tyveri er det viktig at du har klar opplysninger om hvilken eiendel som har blitt borte og hvilken Spotguard (serienummer) denne er sikret med.

  Før du kontakter Guard Systems må du anmelde forholdet til Politiet.

  Kontakt deretter Guard Systems på tlf. (+47) 33482800 og oppgi anmeldelsesnummer, Spotguard-ID og personalia.

   

  Guard Systems vil deretter iverksette monitorering og nødvendige tiltak for å stadfeste hvor objektet befinner seg etter gjeldende retningslinjer.

  Vi henviser også til gjeldende sikkerhetsavtale for nærmere informason om bestemmelsen rundt søksoperasjoner.

   

 • Er Spotguard søkstjenester tilgjengelig internasjonalt?

  Guard Systems har egne ansatte i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Latvia, Litauen og Ungarn som gjennomfører søksoperasjoner ved behov. I tillegg har Guard Systems et partnernettverk med dekning i Nederland, Belgia, Bulgaria, Tyskland, Polen, Romania, Serbia, Slovakia og Spania.

  Særskilte vilkår og betingelser gjelder for søksoperasjoner.

 • Hvor lenge vil batteriet i min enhet vare?

  Under normale forhold og med rapporteringsintervall på 24 timer, vil den forventede levetiden til batteriet være ca. 6 år for Spotguard (kun GSM) og 4 år for Spotguard Plus (GPS og GSM). Vær oppmerksom på at dårlig GSM og / eller GPS-dekning vil tappe batteriet raskere siden tiden enheten er på er forlenget og fordi radiosenderen øker effekten.

 • Hvordan måles temperaturen?

  Dette er temperaturen i Celsius målt inne i enheten ved tidspunktet for den siste rapport. Legg merke til at den målte temperaturen kan avvike fra lufttemperaturen rundt enheten, særlig hvis den er plassert i nærheten av en varmekilde eller i direkte sollys. Temperaturendringer inne i enheten vil også være forsinket i forhold til svingninger i temperaturen i omgivelsene.

 • Hvorfor har min Spotguard ikke rapportert eller rapportert unøyaktig?

  Vær oppmerksom på at på grunn av teknologiske begrensninger av GPS-signaler og GPRS-dekning, kan vi ikke garantere at Spotguardenheten vil være i stand til å overføre sin beliggenhet 100% av tiden.

  GPS / GPRS-dekning kan variere i ulike områder eller lide under nedetid, avbrudd eller dødsoner.

  Husk også at GPS er en utendørs teknologi, derfor kan GPS-nøyaktighet være vanskelig å få mens enheten er inne i bygninger.

 • Hvordan kan jeg få et kartutsnitt av min(e) Spotguard enhet(er)

  Ved å logge inn i Spotguard App eller Guardsystems Fleet-system med den påloggingsinformasjon du har mottatt av vår kundeserviceavdeling.

 • Min Spotguard har ikke rapportert noen posisjon i systemet

  Spotguardenheten kan befinne seg under vanskelige forhold for GSM-signal. Eksempler på steder med dårlige forhold er parkeringshus, container eller på en ferge. Jern, stål og betong kan også redusere signalstyrken og forårsake problemer. Spotguardenheten vil begynne å rapportere igjen når GPRS-tilkobling er gjenopprettet.