Spotguard tjenester

Posisjoner i kart

-så du vet hvor den er

 

Grunnfunksjonen til Spotguard er å gi deg overikt over posisjonen ved siste rapporteringstidspunkt, enten ved hjelp av GPS eller GSM-triangulering*, samt enhetens status.

Kartposisjonen og status kan leses av i Spotguard App (for iOS og Android) eller på webportalen.

 

Alarmer

-så du vet om den er borte

 

Et viktig element for tidlig varsling av uønsket forflytning er muligheten for å sette opp alarmer.

Det kan enkelt etableres alarmsoner hvor du som eier kan få varsling via eMail eller SMS dersom din Spotguard rapporterer posisjoner på utsiden av denne. Sonealarmer er tilgjengelig både for Sporguard Basic og Spotguard PLUS.

Spotguard PLUS har i tillegg muligheten til å gi varsling dersom den detekterer bevegelse.

Søk og gjenfinning

-så du kan få den tilbake

 

Dersom du har blitt utsatt for et tyveri, vil Guard Systems kunne bistå med å skaffe dine eiendeler tilbake. Med søkmannskaper som dekker det meste av Europa, vil vi gjennom samarbeid med forsikringsselskapene og Politi kunne begrense det økonomiske tapet til et minimum.

 

Se prosedyrer for bestilling av assistanse her…